STT Tên Showroom Địa chỉ Hotline Quận/Huyện
1 Showroom VinFast Ô tô Thăng Long - DragonAuto Đại lộ Kỳ Đồng, KĐT Thái Bình Dragon City, TP Thái Bình 0961611717
Thái Bình
2 Showroom xe máy điện VinFast Thăng Long 167 Trần Thái Tông, TP. Thái Bình 0961611717
Thái Bình
3 Showroom xe máy điện VinFast Thăng Long Ngã Tư cây số 1, đường 3/2 thị trấn Diêm Điền, Huyện Thái Thụy. 0961611717
Thái Thụy
4 Showroom Xe máy điện VinFast Thăng Long Đại Lộ Kỳ Đồng, KĐT. Thái Bình Dragon City, Phú Xuân, TP.Thái Bình. 0961611717
Thái Bình
5 Showroom xe máy điện VinFast Thăng Long Thị trấn An Bài, Huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình 0961611717
Thái Bình
6 Showroom Xe máy điện VinFast Thăng Long Đại Lộ Kỳ Đồng, KĐT. Thái Bình Dragon City, Phú Xuân, TP.Thái Bình. 0961611717
Thái Bình